Xiang xiang mei shi (14-04-19)

Pretty fragrant and crispy.